WeHelpen Dordrecht is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties in Dordrecht.

MEE

MEE Drechtsteden

MEE Drechtsteden richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. De eigen kracht van mensen staat voor ons altijd centraal. Om tot het beste resultaat te komen, werken we nauw samen met andere organisaties, vrijwilligers en overige betrokken bewoners. Kijk voor meer informatie op www.meedrechtsteden.nl.

Rabobank

Rabobank Drechtsteden

Rabobank is een betrokken bank. Wij dragen bij aan het versterken van de woon en werkomgeving in de Drechtsteden door klanten of lokale partijen aan elkaar te verbinden. Samen bereik je meer dan alleen. Lees meer op rabobank.nl/drechtsteden.

Sociaal Team

Sociaal Wijkteam Dordrecht

Eén plek voor al je vragen over je wijk, zorg en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam is er voor alle Dordtenaren, jong en oud. Je kunt er terecht met vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, wonen, werk, inkomen, zorg, ondersteuning, wijkactiviteiten of vrijwilligerswerk. Kleine of grote vragen. We helpen je er graag bij. Lees meer op www.swtdordrecht.nl

Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning. Informatie op www.dordrecht.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning

Spui93

Actieve burgers zijn de kracht achter de initiatieven en organisaties die onmisbaar zijn in een leefbare, dynamische samenleving. Ze vormen het cement voor de sociale samenhang en probleemoplossend vermogen in stad en wijk. Het is van onmetelijk belang dat zij dat kunnen doen naar eigen behoefte en inzicht, op tijden dat het hen goed uitkomt en dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. Actieve inzet, vrijwilligerswerk, zorgt voor plezier, minder isolement en meer levensgeluk.

http://spuiweg93.nl/

SSKW

SSKW

Het SSKW (Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk) biedt al vele jaren ondersteuning aan verenigingen, stichtingen en vrijwilligers(organisaties) in Dordrecht en omgeving. U kunt er terecht voor advies, informatie, drukwerk, print en drukwerk, praktische ondersteuning van uw stichting of vereniging en meer. Informatie op www.sskw.nl.

Vivenz

Vivenz

Bij Vivenz kunt u terecht voor professionele (kortdurende) hulp- en dienstverlening, bij problemen bij het persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Vivenz zet zich in voor kwetsbare burgers. Hun kernwaarden: vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren. Informatie op www.vivenz.nl.

Flexus Jeugdplein

Flexus Jeugdplein

FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders met vragen of problemen rond opgroeien en opvoeden. Zij bieden snel effectieve hulp. Dat doet FlexusJeugdplein zoveel als mogelijk in de nabijheid van de hulpvrager en met betrokkenheid van de sociale omgeving; thuis, op school en in de buurt. Informatie op www.flexusjeugdplein.nl.

Buurbook

Buurbook

In een aantal wijken in Dordrecht is BUURbook in gebruik. BUURbook is een onafhankelijk, sociaal platform voor de buurt, de wijk. Daarop is ruimte voor van alles: van spontaan idee tot serieus plan, van aankondiging in de agenda tot 'n vraag aan andere BUURbook-gebruikers.
Meedoen op BUURbook betekent dus meer weten over je eigen buurt. BUURbook wil bewoners zo meer invloed geven op de plek in Dordrecht waar zij wonen. www.buurbook.nl

Ook aanhaken?

Alle organisaties in Dordrecht die mee willen doen in WeHelpen.nl/Dordrecht zijn van harte welkom. Mail naar dordrecht@wehelpen.nl en we nemen snel contact op.

  WeHelpen.nl/Dordrecht is ook te vinden op Facebook.
  Like onze pagina en delen maar!